Kurssit ja kerhot

Lapset ja nuoret tarvitsevat koulutyön vastapainoksi toimintaa myös vapaa-ajalle. 

4H-yhdistyksessä toteutetaan "Kolme askelta työelämään"-toimintamallia:

Ensimmäisellä askeleella harjoitellaan kerhotoiminnan myötä mm. vuorovaikutus- ja arjentaitoja, luontoon ja ympäristöön liittyviä taitoja sekä omaksutaan tekemällä oppimisen periaatteita.

Toisella askeleella eli kursseilla opitaan erilaisia työtaitoja ja työelämän pelisääntöjä, joita hyödynnetään työelämässä esimerkiksi 4H-yhdistyksen toimiessa työnantajana. 

Kolmannella askeleella nuori voi työllistymisen lisäksi perustaa oman 4H-yrityksen saaden tukea yhdistykseltä ja henkilökohtaiselta yritysohjaajalta.

4H-toiminnan kautta tekemistä löytyy koko perheelle. Pääsääntöisesti toimimme lasten ja nuorten harrastetoiminnan hyväksi, mutta vanhemmillekin löytyy tekemistä esim. talkooapuna tapahtumissa.