Esittely

 

4H-kirjaimet tarkoittavat:


HARKINTA - HEAD   HARJAANNUS - HANDS  

HYVYYS - HEART   HYVINVOINTI - HEALTH


4H -järjestö on valtakunnallisesti toimiva nykyaikainen lasten ja nuorten yritteliäisyyttä tukeva kansalaisjärjestö sekä johtava nuorisopalvelujen tuottaja. 4H -järjestö on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.

 

 

 

4H:n ydintehtävänä on tukea lasten ja nuorten kehitystä ja kasvamista vastuuseen edistämällä:

- nuorten omatoimisuutta, yritteliäisyyttä ja arjen taitoja

- yhteistyötaitoja ja kansainvälisyyttä

- luonnon ja ympäristön kunnioitusta.


4H-työn tärkeitä arvoja ovat:

- rehellisyys ja oikeudenmukaisuus
- yritteliäisyys ja ahkeruus
- yhteistyö
- välittäminen ja suvaitsevaisuus


Toiminnan periaatteita ovat:

- lasten ja nuorten tarpeista lähteminen
- suunnitelmallisuus, tavoitteellisuus ja tehokkuus
- avoin keskustelu ja yhteistyö
- toiminnan sisällön ja muotojen jatkuva kehittäminen
- henkilöstön ja vapaaehtoisten tukeminen
- sitoutumattomuus ja tasapuolisuus
- lasten ja nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäiseminen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4H:n maskotti TOPI